No. 310 & 311 Czechoslovak (Virtual) Squadron RAF
Domů · Články · Fórum · Fotogalerie · Odkazy Úterý, červen 25, 2024
Základna
O nás
Pravidla Wingu

Naši Piloti

Hodnosti
Vyznamenání

ACES DF Servery
310&311 v obrazech

Kdo tu je a kdo tu byl
^311_Vont03:21:09
~310_Pepno04:55:05
~311_Mart14:44:14
~310_Snakes 1 den
~310_Majkl 6 dny
~310_Pip 1 týden
^311_Liboch 1 týden
^310_BleskovejPodrs 1 týden
~LEON 1 týden
~311_Kerbi 1 týden
Hodnosti
Systém a postup udělování hodností v No. 310 & 311 (virtual) sq. RAFNever in the field of human conflict was so much owed by so many, to so few. (August 20, 1940 - Winston Churchill complimenting the Royal Air Force during the Battle of Britain)

Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem. (20. srpna 1940 - Winston Churchill, když děkoval pilotům R.A.F. za vítěznou" Bitvu o Anglii")


   V systému udělování hodností u 310/311 (virtual) sq. RAF se promítá jak zkušenost daného pilota, tak je v něm zohledněna i doba jeho aktivní služby. Spolu se systémem udělování medailí by měl zaručovat motivaci pilotů k neustálému se zlepšování a/nebo k aktivní neletové činnosti pro Wing. Zároveň každá hodnost odráží pilotovo "hierarchické" postavení ve své Peruti. S každým vyšším hodnostním stupněm roste pilotova pozice v Peruti a odvíjí se od ní taktéž další funkce, které daný pilot může zastávat. V neposlední řadě pak tento systém slouží k jasnému určení posloupnosti velení, pokud toto není upraveno jinak.

Základní informace k systému udělování hodností:
   Hodnosti se udělují na základě doby služby pilota v Operační Skupině (doba výcviku v OTU se nezapočítává). Pilot který slouží delší dobu má šanci být povýšen na vyšší hodnostní stupeň pokud splní následující podmínky. Minimální dobu služby,má schopnosti odpovídající dané hodnosti a počet pilotů v letce s hodností na kterou by měl být povýšen nepřesahuje určitý počet(nestane se aby v letce byli samí důstojníci s nejvyšší dosažitelnou hodností, piloti v Záloze se nezapočítávají).
   Pilot může být povýšen na určitou hodnost i dříve než uběhne potřebná doba služby a to případě že mu je hodnost delegována s určitou funkcí(Velitel Roje,Instruktor OTU atd.). Pokud pilot přestane danou funkci vykonávat, je mu navrácena jeho původní hodnost plus je mu započítána doba jeho služby, s případnou možností dalšího povýšení.
   Pilot může vykonávat několik funkcí současně.
Příklad: Squadron Leader, který je velitelem 311.Sq. je zároveň Zástupcem(Executive Officerem) Vrchního Velitele a Instruktorem OTU.

Operational Training Unit, OTU (Výcviková Skupina):
   Pilot který vstoupí do letky(ať už jako stíhač nebo jako pilot bombardéru) musí nejdříve projít výcvikem než je přijat do Military Unit(Operační Jednotky). Po dobu jeho výcviku se mu věnují Instruktoři OTU, kteří zodpovídají za výcvik nováčků a navrhují je na další postup z OTU do MU. Pilot OTU nemá nárok na získávání medailí za virtuální kampaně a speciální mise.

Řadový pilot, Člen Military Unit (Operační Jednotky):
   Základním kamenem každé letky jsou řadoví piloti. Pokud má letka kvalitní piloty, je schopna lépe obstát při měření sil ve virtuálních soubojích. Každý pilot MU má nárok získávat medaile za své úspěchy jak při bojové tak i nebojové činnosti(tvorba webu,skinů apod.) a být dále povyšován na základě svých schopností.

Velitelé Křídla (Wing), Perutí (Squadron), Letek (Flight) a Rojů (Section)..:
   Součástí Křídla jsou dvě Perutě(310. stíhací a 311. bombardovací). Každá Peruť může mít maximálně 3 Letky (A, B, C) a každá Letka může mít maximálně 3 Sekce (Rozdělené podle barev). Každá Sekce má maximálně 4 piloty. Každé toto uskupení má svého velitele který je nadřazený všem pilotům kteří jsou součástí daného uskupení.

Vrchní Velení HQ:
   Členové Vrchního Velení rozhodují o veškerém dění ve Wingu. Ve zvláštní sekci na fóru může každý člen HQ podávat návrhy a hlasovat o návrzích jiných členů HQ. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina, hlas W/C v případě shody je rozhodující. Členem HQ může být jen pilot s hodností Důstojníka ( Commissioned Officer), který byl do HQ přijat na základě hlasování ostatních členů HQ.
  Pravomoc povyšovat ale i degradovat pilota, pokud např. porušuje pravidla Wingu, se projednává ve Vrchním Velení Wingu (HQ), ve výjimečných případech je plně v kompetenci Velitele Wingu (Commanding Officer - CO) a jeho Zástupce (Executive Officer - XO).

Commanding Officer(Vrchní Velitel) a Executive Officer(Zástupce Vrchního Velitele):
   Jsou nejvyššími členy HQ, na ně se obrací piloti, kteří chtějí do perutě vstoupit. Vyhlašují rozkazy na fóru a starají se o bezproblémový chod wingu a perutí.

Bojový velitel ( Squadron Combat Leader):
   Tak jako ve skutečné RAF, i u nás se občas může stát, že Peruti (Squadroně) na zemi velel Squadron Leader, ve vzduchu ji pak vedl tzv. Combat Leader, který ač měl nižší hodnost než S/L vedl letku v boji a S/L mu byl v tomto případě podřízený. Bylo to způsobeno většinou tím že S/L měl na starost "byrokratickou" část velení a v boji by nebyl Peruti velkým přínosem. Combat Leader byl naproti tomu zkušený pilot a taktik, kterému ostatní piloti věřili a byli ochotni ho následovat do pekel.

Instruktor OTU:
   Výcvik nováčků plně spadá do kompetence Instruktorů OTU, kteří mají volnou ruku při výběru metod a způsobu konání tréninků. Při oficiálních trénincích jsou vedoucími a očekává se od pilotů, jak OTU tak i pilotů Operační Jednotky, kteří mají zájem se tréninku zúčastnit, jejich plná spolupráce a plnění rozkazů instruktory vydanými...
   Instruktoři připravují piloty na postup z Výcvikové Jednotky(OTU) do Operační Jednotky(MU), kdy se za dohledu alespoň jednoho Instruktora OTU a alespoň jednoho člena Velení(HQ) nováček podrobí zkušebnímu letu, po kterém je buď uznán pro vstup do MU anebo je dále ponechán v OTU...
   Instruktorem OTU se může stát každý pilot od hodnosti Flight Sergeant (FS) a výše, který bude mít dostatečné zkušenosti a vlastnosti, které se od instruktora vyžadují. Tím se myslí trpělivost, schopnost předat informace a v neposlední řadě být schopným pilotem a taktikem. Jako odměnu za svou službu při výcviku nováčků získávají Instruktoři právo nosit hrdě odznaky, které označují jejich příslušnost k "pilotní elitě" ve svém oboru.

Poddůstojníci
(Non-Commissioned Officers) - "Air Training Corps" insignii na límci uniformyDůstojníci
(Commissioned Officers) - "Volunteer Reserve Training" insignii na límci uniformyVyloučení pilota z 310/311 a Záloha(Reserve):
   Pilot který bude neaktivní(nebude létat 2-3krát do týdne a řádně se neomluví, např. v případě dovolené, sádry, amputace končetiny apod.) bude po jednom měsíci své nečinnosti nejprve upozorněn členem HQ na tuto skutečnost. Pokud pilot do 14 dnů od upozornění nezmění svůj přístup, bude mu odebrán přístup na privátní fórum Wingu a bude z Wingu vyloučen.
   Jestliže má pilot problémy kvůli kterým nemá možnost aktivně létat a sdělí to členům HQ, je přeřazen do Zálohy (tzn. vyřazen z Roje a případně ze svých dalších funkcí). V Záloze (Reserve) může být pilot maximálně po dobu 6 měsíců a během této doby, na svou vlastní žádost, může být kdykoliv postaven znovu do aktivní služby (ve své původní hodnosti, ne již však dalších funkcích). Po uplynutí 6 měsíců v Záloze bude pilot vyškrtnut ze stavů Wingu 310/311 a bude mu odebrán přístup na privátní fórum 310/311. Pilot ve Výcvikové Jednotce (OTU) nemůže být postaven do Zálohy, to může být jen řadový pilot Operační Jednotky (MU).

Jednotlivé vzory nášivek (pro Poddůstojníky - nosí se na rukávu) a nárameníků (pro Důstojníky - nosí se na rameni) jsou zobrazením používaným skutečnou RAF v období let 1939-1945. V závorce za označením hodnosti je přibližný ekvivalent používaný v období 1939-1945 Československou Armádou.

Systém začal platit dne 3.4.2008
 
 HODNOSTI První Kategorie - Operational Training Unit
 
 Leading Aircraftman - LAC ( Svobodník )

Hodnost Leading Aircraftman

Po nástupu do OTU 310/311 sq. RAF je pilotu udělena hodnost Leading Aircraftman a pilot začíná svůj výcvik.
U 310/311 není v současné době žádný pilot v této hodnosti.
 
 Corporal - Cpl ( Desátník )
Hodnost Corporal

Po minimálně jednom měsíci v OTU, pokud pilot vykazuje dostatečné pokroky a jeví zájem o létání v peruti, může být na základě doporučení Instruktora OTU povýšen na hodnost Corporal.U 310/311 jsou v současné době 2 piloti v této hodnosti.

 HODNOSTI Druhé Kategorie - Řadový pilot - Poddůstojník (Non-Commissioned Officer)
 
 Sergeant - Sgt ( Četař )
Hodnost Sergeant

Po uplynutí minimálně 2 měsíců strávených v OTU, dokončení předepsaných bodů výcviku a uznání pilota schopného služby je tento pilot zařazen do Operační Jednotky (Military Unit) v hodnosti Sergeant.U 310/311 jsou v současné době 2 piloti v této hodnosti.
 
 Flight Sergeant - FS ( Rotný )
Hodnost Flight Sergeant

Na základě doby služby:
Do této hodnosti je pilot povýšen po minimálně 4 měsících aktivní služby v 310/311 v hodnosti Sergeant. Aktivní služba znamená min. 2-3 krát týdně společného létání a/nebo aktivního se věnováni neletové činnosti v rámci perutě.

S delegovanou funkcí:
Pilot může být do této hodnosti povýšen mimořádně i dříve, pokud je pověřen funkcí Zástupce Velitele Roje(tzn. Velitel dvojice), podmínkou je aby vykazoval základni velitelské a organizační schopnosti a doba jeho služby přesáhla 2 měsíce v Operační Jednotce 310/311.


U 310/311 je v současné době 9 pilotů v této hodnosti.
 
 Warrant Officer - W/O ( Praporčík )
Hodnost Warrant Officer

Na základě doby služby:
Do této hodnosti je pilot povýšen po minimálně 4 měsicích aktivní služby v 310/311 v hodnosti Flight Sergeant. Aktivní služba znamená min. 2-3 krát týdně společného létání a/nebo aktivního se věnování neletové činnosti v rámci letky.

S delegovanou funkcí:
Pilot může být do této hodnosti povýšen mimořádně i dříve, pokud je pověřen funkcí Velitel Roje(tzn. Velitel čtveřice), podmínkou je aby vykazoval pokročilejší velitelské a organizační schopnosti a doba jeho služby přesáhla 4 měsice v Operační Jednotce 310/311.

Toto je nejvyšší hodnost, které může dosáhnout řadový pilot, který nemá žádnou jinou funkci(jedná se o funkce Zástupce Velitele Roje, Velitel Roje, Velitel Letky a Instruktor OTU).
U 310/311 je v současné době 6 pilotů v této hodnosti.
 
 HODNOSTI Třetí Kategorie - Řadový pilot - Důstojník (Commissioned Officer)
 
 Pilot Officer - P/O ( Poručík )
Hodnost Pilot Officer

Na základě doby služby:
Do první důstojnické hodnosti může být pilot povýšen minimálně po 6 měsících aktivní služby v 310/311 v hodnosti Warrant Officer.

S delegovanou funkcí:
Pilot může být do této hodnosti povýšen mimořádně i dříve, pokud je pověřen funkcí Velitel Flightu. Podmínkou je aby vykazoval pokročilé velitelské a organizační schopnosti. Zároveň musí být splněna podmínka doby služby min. 6 měsíců v Operační Jednotce 310/311.

Toto je nejvyšší hodnost, které může dosáhnout pilot, který má funkci Instruktor OTU, funkci Zástupce Velitele Stíhacího Roje (Element Leader) anebo funkci Zástupce Velitele Bombardovací Letky (Flight Element Leader).

U 310/311 je v současnosti 5 pilotů v této hodnosti.
 
 Flying Officer - F/O ( Nadporučík )
Hodnost Flying Officer

Na základě doby služby:
Do druhé důstojnické hodnosti může být pilot povýšen minimálně po 6 měsících aktivní služby v 310/311 v hodnosti Pilot Officer.

S delegovanou funkcí:
Pilot může být do této hodnosti povýšen mimořádně i dříve, pokud je pověřen funkcí Velitel Flightu. Podmínkou je aby vykazoval pokročilé velitelské a organizační schopnosti. Zároveň musí být splněna podmínka doby služby min. 8 měsíců v Operační Jednotce 310/311.

Toto je nejvyšší hodnost, které může dosáhnout pilot, který má funkci člen HQ, Velitel Stíhacího Roje (Section Leader) nebo Velitel Bomardovací Letky (Flight Leader).V 310/311 je v současné době 6 pilotů v této hodnosti.
 
 HODNOSTI Čtvrté Kategorie - Velitelské Funkce
 
 Flight Lieutenant - F/L ( Kapitán )
Hodnost Flight Lieutenant

Tato funkce je delegována, to znamená že jí řadový pilot nemůže dosáhnout a že ji pilot získává jen na dobu, po kterou vykonává svou funkci. Tato hodnost se váže funkci velitel Flightu (Letky), pokud je splněna podmínka, že Flight, kterému velitel velí má 2 a více Rojů. Je to též nejnižší hodnost, kterou může mít pilot vykonávající funkci Zastupce Vrchního Velitele Wingu (XO).V 310/311 je v současné době 1 pilot v této hodnosti.
 
 Squadron Leader - S/L ( Major )
Hodnost Squadron Leader

Tato funkce je delegována, to znamená že ji řadový pilot nemůže dosáhnout a že ji pilot získává jen na dobu, po kterou vykonává svou funkci. Squadron Leader, jak už název napovídá je Velitel Perutě. Každá Peruť může mít pouze jednoho S/L, který je jejím hlavním velitelem pokud není uvedeno jinak. Squadron Leaderem se může stát jedině člen HQ.V 310/311 je v současné době 1 pilot v této hodnosti.
 
 Wing Commander - W/C ( Podplukovník )
Hodnost Wing Commander

Tato funkce je delegována, to znamená že jí řadový pilot nemůže dosáhnout a že ji pilot získává jen na dobu, po kterou vykonává svou funkci. Wing Commander, jak už název napovídá je Velitel Wingu (CO - Commanding Officer) a nejvyšší člen HQ. V případě že daná peruť nemá momentálně svého Squadron Leadera, je Wing Commander jejím velitelem.V 310/311 je v současné době 1 pilot v této hodnosti.
 
Obrázky a systém hodností jsou duševním vlastnictvím No. 310/311 (v) Sq. RAF a bez jejího souhlasu nesmí být upravovány ani dále šířeny jakoukoliv cestou.
Copyright © 2008-2015
 
Přihlásit
Jméno

HesloJeště nejsi přihlášený ?
Klikni zde a registruj se.

Zapoměl jsi heslo?
Pro získání nového klini právě zde.
Rychlovka
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

311_Vont
24.06.2024 18:00
Všem Janům přeji vše nejlepší smiley

311_Vont
02.06.2024 14:27
RTB - byla to super akce, díky všem.

311_Vont
29.05.2024 16:08
Ano vím o tom RIP

310_Snakes
27.05.2024 12:06
V sobotu v Anglii spadnul Spitfire Mk.IX. Pilot zahynul. RIP smiley

311_Vont
23.05.2024 06:09
Vše nejlepší všem Vladimírům smiley

311_Vont
19.05.2024 19:04
RTB bylo to supér smiley

311_Mart
19.05.2024 17:43
RTB, dobré to bylo :⁠-⁠smiley

310_Pip
19.05.2024 14:53
RTB, jako vždy velmi poetické odpoledne smiley

311_Vont
25.04.2024 08:40
Do třetice všeho dobrého smiley přeji vše nejlepší i všem Markům smiley

311_Vont
24.04.2024 05:35
Všem Jiřím přeji vše nejlepší ke dni jména smiley

Archív Rychlovky
Tvůrci webu: Rampa & BleskovejPodrs
Copyright © 2006-2015

16565182 Návštěv