No. 310 & 311 Czechoslovak (Virtual) Squadron RAF
Domů · Články · Fórum · Fotogalerie · Odkazy Čtvrtek, červen 04, 2020
Základna
O nás
Pravidla Wingu

Naši Piloti

Hodnosti
Vyznamenání

ACES DF Servery
310&311 v obrazech

Kdo tu je a kdo tu byl
~310_Snakes05:53:25
^311_Vont06:22:22
~310_Pip12:31:03
~310_Runner13:39:36
~311_Mart 1 den
^311_Upir 1 den
^311_Liboch 4 dny
~310_Pepno 4 dny
~310_Butys 4 dny
~Kukulo 5 dny
Číst téma
No. 310 & 311 Czechoslovak (Virtual) Squadron RAF | No. 310 & 311 (virtual) Squadrons RAF | Letový deník
Autor 311tka ve skutečnosti
311_Rampa
Officer

Obrázek uživatele

Příspěvků: 2301
Bydliště: Honnington (Klimkovice)
Založen: 04.04.06
Přidán 30/03/2007 12:14
311_BleskovejPodrs (KX-smiley:
Dne 28. 12. 1941 letěl bomberdér Wellington KX-B, T2553 bombardovat přístav Wilhelmshaven Při zpáteční cestě v?ak byl tě?ce po?kozený letoun donucen nouzově přistát na moři. Zadní střelec R. Skalický zůstal ve vraku letounu, ostatní se dostali do záchranného gumového člunu. J. Tománek a J. Mohr nevydr?eli strastiplnou pou? v mrazivém zimním počasí, bez jídla a pití. Zemřeli vysílením po pěti dnech plavby. Druhý den roku 1942 proto kamarádi pohřbili Tománka do mořských vln; neměli v?ak dostatek sil, aby toté? učinili i s Mohrovým tělěm. Zbývající členové osádky P. Svoboda, J. ?čerba a A. ?i?ka padli do zajetí, v něm? zůstali do konce války

311_Upír (KX-U): Ur?ula
Obětí "minely" se 1. července 1941 stal bohu?el také Wellington KX-U 311. československé bombardovací perutě. "Freshmanské" posádce ser?anta Oldřicha Helmy (pro mladého pilota to byl první let s novou osádkou ve funkci velitele letounu) s největ?í pravděpodobností selhal při návratu z náletu na Cherbourg přístroj IFF (Identification Friend or Foe, "identifikace přítel - nepřítel", pozn. autora). Při pohledu na radar tak důstojník GCI (kontrola pozemního řízení stíhání) usoudil, ?e Helmův Wellington je ve skutečnosti nepřátelským strojem a vydal přesně navedenému britskému nočnímu stíhači povel k palbě. Je smutným paradoxem, ?e za řízením útočícího Beaufighteru Mk.IF seděl samotný velitel 604. noční stíhací perutě RAF Wing Commander Charles H. Appleton, DSO, DFC, který ve tmě nedokázal neznámý dvoumotorový letoun bezpečně identifikovat. V troskách sestřeleného Wellingtonu zahynula poblí? města Mere v hrabství Wiltshire celá československá posádka. Kromě ser?anta Helmy ji tvořili P/O Richard Hapala a ser?anti Jaroslav Lančík, Adolf Dolej?, Jaroslav Petrucha a Antonín Plocek.


311_Tjurma(KX-T): Tamara
Wellington KX-T při návratu do Anglie z neznámých příčin přistál na leti?ti v okupované Francii a celá osádka padla do zajetí. Posádku bombardéru tvořili P/O Franti?ek Cigo? - pilot, Sgt. Petr Uruba - druhý pilot, P/O Emil Bu?ina - navigátor, P/O Arno?t Valenta - radiooperátor, P/O Karel Kří?ek, Sgt. Gustav Kopal - střelci (Mimochodem, Arno?t Valenta byl jedním z 50 příslu?níků RAF, kteří byli zavra?děni gestapem po slavném Velkém útěku ze zajateckého tábora v Saganu...).
Existují dvě verze této ne??astné události. Podle první z nich posádka zabloudila vlivem nezku?enosti navigátora Bu?iny a na leti?ti ve Francii přistála omylem. Druhá verze hovoří o tom, ?e posádka padla do léčky německé radiostanice a obdr?ela od ní záměrně ?patný kurs. Navíc v nejkritičtěj?í chvíli vysadila (náhodou?) vysílačka. V historii 311. perutě se jedná o nejzáhadněj?í ze v?ech operačních ztrát. Kde je pravda?...
Je pravda, ?e navigátor Bu?ina, v 38 letech ji? věkem přesahující povolené normy, účastnil se operačního letu poprvé. Po náletu na přístav se nervově zhroutil a začínal upadat do bezvědomí. Nemohl proto provádět korekce kursu a tak druhý pilot, Sgt. Uruba, který seděl za řízením na zpáteční cestě do Anglie letěl podle kursu, který posádka obdr?ela těsně po náletu. Silný vítr snesl navíc letoun daleko z dané trasy. Po přeletu pobře?í (bohu?el ji? anglického...) se nedařilo identifikovat signály vysílané radiomajáky, vysílačka nefungovala...
S ubývajícím palivem a s chybným odhadem přibli?né polohy obrátil Sgt. Uruba stroj jihovýchodním směrem. Bohu?el se tak v podstatě vydal zpět přes Kanál do okupované Francie. S ukazateli mno?ství paliva téměř na nule se pak rozhodl přistát na nejbli??ím leti?ti. Počasí se začínalo zhor?ovat, proto si v?ichni oddechli, kdy? se před letounem objevilo polní leti?tě. Po rozsvícení polohových světel a signalizaci lampou v přídi letounu, rozsvítila se na zemi řada "husích krků" označující přistávací dráhu.
Jaké bylo pro posádku překvapení, kdy? přibíhající vojáci neměli na hlavách britské ale německé přilby. Petr Uruba, stále je?tě za berany letounu, okam?itě znovu spustil motory, naskočily okam?itě a bez nejmen?ích problémů, nestačily toti? zatím vychladnout, otočil a pokusil se odstartovat. To se mu v?ak bohu?el ji? nepodařilo. Dráha byla příli? krátká, terén rozměklý a přiběhnuv?í němečtí vojáci se navěsili na záď pojí?dějícího stroje. Nezbylo ne? vystoupit s rukama nad hlavou...
Co kdyby se ale povedlo odstartovat? "Tamara" byla přeci skoro bez paliva, museli byste sedat na vodu...
Byli jsme odhodláni odstartovat a letět za ka?dou cenu. Stejně bychom museli někde přistát. Ale chtěli jsme odletět...
Při?el pak ten německý Feldwebel a dobrou angličtinou nám řekl, ?e jsme vlastně ??astní, ?e se máme radovat. "War is over for you", válka pro Vás skončila,... uměl jsem dobře německy, tak jsem ho poslal,... do pekla a tak...

311_Permon(KX-P): Ponny
Dramatické chvíle osádka K. Schoře pro?ila v noci z 5. na 6. července 1941, cílem náletu bylo německé město Münster. Na zpáteční cestě byl Wellington MK.IC R1451 (KX-P) napaden německým nočním stíhačem. Souboj s útočníkem vedl hlavně zadní střelec Ladislav Kadlec. Britský letoun byl po?kozen, ale střelcům se podařilo útočníka zne?kodnit. V po?kozené zadní vě?i zůstal vá?ně zraněný M. Kadlec. ?Vynesli ho ven z vě?e, ránu mu ovázali, dali morfiovou injekci, aby zmírnili jeho bolesti a Dole?al okam?itě odvysílal zprávu o souboji a jeho zranění, aby na nás čekala doma sanitka. Hnal jsem domů na plný plyn a přiletěl k East Wrethamu s třičtvrtěhodinovým předstihem. Zelená kontrolka mi signalizovala, ?e podvozek má poruchu ? pravá noha byla po?kozená. Nedalo se nic dělat. Stačil jsem jen vykřiknout: ,Kluci, dr?te se!´ a ?el jsem na přistání. Nejprve to drclo, ale po několika men?ích skocích udělal ,P jako Ponny´ hodiny a u? jsme stáli. Přívod benzinu i zapalování jsem u? předtím vypnul, tak?e k po?áru nedo?lo. K Ponnymu, nakloněnému na pravou stranu, u? dorazili hasiči a sanitka. Vynesli jsme Láďu na nosítkách ven a vzápětí s ním u? sanitka uháněla do nemocnice.?
Dne 3. září 1941 podnikl K. Schoř poslední bojovou akci u Bombardovacího velitelství. Jeho předepsaná ?túra? 200 hodin byla tak vyčerpána. Absolvoval 41 bojových letů a podle předpisů musel odejít na povinný odpočinek. Dne 20. října 1941 byl poslán do kurzu pro letecké instruktory a 13. prosince se vrátil zpět k 311. peruti se zařazením leteckého instruktora. Dne 28. října 1941 byl jako zku?ený pilot pový?en do československé hodnosti podporučíka, k 20. dubnu 1942 získal nejni??í britskou leteckou důstojnickou hodnost Pilot Officer a obdr?el i nové identifikační číslo 120756.
Na začátku ledna 1943 se K. Schoř znovu zapojil do operační činnosti u 311. perutě. V té době byla ji? jednotka zařazena k Velitelství pobře?ního letectva a jejím hlavním úkolem bylo pátrat po nepřátelských plavidlech nad Biskajským zálivem. V létě 1943 byla jednotka přezbrojena na čtyřmotorové americké letouny Consolidated B-24 Liberator, úkoly jednotky se v?ak nezměnily. Činnost ?třistajedenáctky? se zintenzívnila po spojenecké invazi do Francie 6. června 1944. Peru? měla nepřetr?itě stře?it v rámci operace CORK vymezený prostor kanálu La Manche a vyhledávat předev?ím nepřátelské ponorky.
Po ukončení operačního létání jej pak 5. srpna 1944 nadřízení převeleli k Čs. náhradní a výcvikové jednotce v St. Athan a 3. září 1944 jej přidělili k 111. operačně výcvikové jednotce do Nassau na ostrově New Providence, patřícího do Bahamského souostroví. Nejprve předával svoje zku?enosti v letounech North American B-25 Mitchell a později B-24 Liberator. Po skončení války v Evropě se mohl vrátit zpět do Anglie. V letech 1941-1944 absolvoval 83 operačních letů v celkové délce 612 hodin a 31 minut. Dne 21. srpna 1945 se nadporučík čs. letectva v záloze (hodnost obdr?el k 1. červnu 1945) K. Schoř po ?estiletém odloučení ??astně vrátil do osvobozené vlasti a za?il tého? dne slavné defilé letců z Velké Británie v rozjásané Praze.

311_OTU_Hero(KX-Q):
Dne 29. 9. 1942 se zúčastnil s posádkou kpt. ?ejbla hlídkového letu nad Biskajským zálivem. Jejich letoun Wellington KX-M (HF 921) byl napaden třemi Ju ? 88 a jedním Do - 17. Posádce se podařilo ubránit, letoun v?ak byl tě?ce po?kozen a v důsledku ztráty paliva museli přistát na moři. Mimo předního střelce Friedländera, který byl zřejmě zraněn, se dostali v?ichni do Dinghy a druhý den je nalezla záchranná slu?ba a odvezla do nemocnice v Penzanc, hrabství Cornwal. Po návratu na základnu byl Jaromír Bajer odeslán na odpočinek do Talbeny. Dne 26. 10. 1942 obdr?el druhý a 19. 12. 1942 třetí válečný kří?.
V polovině května 1943 se vrátil zpět k 311. čs. bombardovací peruti. Po přezbrojení perutě na moderněj?í Liberátory byl pře?kolen i na tento typ. Dne 1. 9. 1943 obdr?el anglickou hodnost Warrant Officer a 28. 10. 1943 čs. hodnost rotmistr.
3. srpna 1944 byl tě?ce zraněn při dopravní nehodě, měl přera?ené obě nohy a po vyléčení u? ze zdravotních důvodů mnoho nelétal. Nalétal celkem 424 operačních hodin. Byl zařazen jako pobočník velitele peruti a od 1. 3. 1945 nosil distinkce podporučíka.

311_OTU_Horrigan (KX-H):
Jeho poslední let byl při náletu na Brémy. Na zpáteční cestě nad Kanálem letoun ztratil radiové spojení. Letoun byl po náletu po?kozen protiletadlovou palbou a na severozápad od Londýna narazil do balónové přehrady, kdy mu jedno z lan odřízlo křídlo. Letoun se zřítil 17.10.1940 v 03.22 hodin u Bentley Priory u Stanmore Middlesex. P/O Slabý je spolu s ostatními pohřben ve společném hrobě G.4.17 na hřbitově Pinner Harrow v hrabství Middlesex

311_Liboch (KX-L):
KX-L (R1015) kapitána Sgt V. Soukupa, který odstartoval večer 15. 9. 1941 k náletu na Hamburk, při průletu nad německým městem Lingen byl sestřelen protiletadlovou palbou,celá osádka zahynula, jsou pohřbeni na lesním hřbitově v Reichswaldu u Kleve v Severním Porýní - Vestfálsku

311_OTU_Jaromir (KX-J):
Posádka letounu wellington KX-J, R1599. Nevrátila se z náletu na Kolín nad Rýnem. Tě?ce po?kozený letoun se zřítil u silnice z Roormondu do Weertenu, tři kilometry východně od Kelpenu(Nizozemí).


čest jejich památce!

S!



Upravil 311_Rampa, 30/03/2007 12:22
294351949 http://www.311raf.com/viewpage.php?page_id=10
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
Permon
Pilot

Obrázek uživatele

Příspěvků: 278
Bydliště: Ostrava
Založen: 05.05.06
Přidán 30/03/2007 12:38
No supr,přečetl jsem si svůj příběh KX-P a jsem rád ?e jsem tu posranou válku pře?il.Vrátil jsem se domů o?enil,přivedl na svět pět pěkných dcer,dočkal se osmi vnoučat a ?t'astného důchodu.Co víc si přát.smileysmiley


621216400
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
HorRIgaN
Pilot

Obrázek uživatele

Příspěvků: 193
Bydliště: Líně
Založen: 09.04.06
Přidán 30/03/2007 15:50
311_Permon napsal:
No supr,přečetl jsem si svůj příběh KX-P a jsem rád ?e jsem tu posranou válku pře?il.Vrátil jsem se domů o?enil,přivedl na svět pět pěkných dcer,dočkal se osmi vnoučat a ?t'astného důchodu.Co víc si přát.smileysmiley


Nerejpej, co mam říkat jásmiley


337432175
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
311_Rampa
Officer

Obrázek uživatele

Příspěvků: 2301
Bydliště: Honnington (Klimkovice)
Založen: 04.04.06
Přidán 30/03/2007 15:59
a co ma říkat teprve Upír... nebo Tjurma smiley ?


294351949 http://www.311raf.com/viewpage.php?page_id=10
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
311_Liboch
Officer

Obrázek uživatele

Příspěvků: 900
Bydliště: Neratovice
Založen: 17.05.06
Přidán 30/03/2007 16:28
Tak proto mi ve flaku v?dycky tak lepísmiley
S!


278-302-595 http://www.311raf.com/viewpage.php?page_id=17
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
HorRIgaN
Pilot

Obrázek uživatele

Příspěvků: 193
Bydliště: Líně
Založen: 09.04.06
Přidán 30/03/2007 17:01
311_Rampa napsal:
a co ma říkat teprve Upír... nebo Tjurma smiley ?


Tak to nas*re:jamamoto:


337432175
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
311_Upir
Officer

Obrázek uživatele

Příspěvků: 503
Bydliště: Brno
Založen: 20.09.06
Přidán 30/03/2007 17:32
"Hezký článek, Rampo...." řekl jsem, otočil se a vrátil se zpět do záhrobí :fuci:


275550319 http://www.311raf.com/viewpage.php?page_id=24
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
310_BleskovejPodrs
Officer

Obrázek uživatele

Příspěvků: 6376
Bydliště: Praha
Založen: 25.05.06
Přidán 30/03/2007 19:04
Taky jsem to neměl veselý...hlavně Jerry tam vzádu v kukani... smiley


225-204-779 http://www.310raf.com/viewpage.php?page_id=8
Autor RE: 311tka ve skutečnosti
Gringo
Pilot

Obrázek uživatele

Příspěvků: 1542
Bydliště: Jindřichův Hradec
Založen: 24.04.07
Přidán 05/10/2007 10:23
Vzhledem k tomu že jsem v práci a mám dost časusmiley tak jsem tu cosi objevil:

Výsledky činosti 311sq za působení u Bomber Command.

1029 bojových vzletů(z toho 89 letounů z různých důvodů nedosáhlo cíle) v čase 5341 letových hodin.
Napadeno 77 různých cílů v Německu.Itálii,Francii,Belgii,a Nizozemsku.
Na cíle svrženo 1310,3 tun pum.Z toho 1131,6 tun výbušných,177,1 tun zápalných.
Ze 74 nasazených Weloušů ztratila nad nepřátelským územím 19 mašin.(1.8% ztrát) 7 odepsáno při nouzových přistáních.
Z 318 nasazených letců padlo 94.
34 zajato,30 zraněno.
To jsou hoši 49,7% ztráty všech nasazených mužů.

Bomber tvrdej chleba má.



Upravil Gringo, 05/10/2007 10:28
410 803 322
Přejít na:
Přihlásit
Jméno

Heslo



Ještě nejsi přihlášený ?
Klikni zde a registruj se.

Zapoměl jsi heslo?
Pro získání nového klini právě zde.
Rychlovka
Musíte být přihlášeni, abyste mohli přidat zprávu.

311_Liboch
27.04.2020 20:46
Díky kluci, Upíre alespoň dodatečně vše nejlepšísmiley

311_Upir
25.04.2020 09:59
Díky, Vonte! Klukům přeji taktéž!

311_Vont
24.04.2020 06:37
Vše nejlepší k svátku Libochu a Kerbi smiley

311_Vont
23.04.2020 09:24
Vše nejlepší k svátku Runnere a Upíre smiley

311_Vont
10.04.2020 21:39
Veselé Velikonoce všem smiley

310_Franta
10.04.2020 14:33
Všem pěkné velikonoce.

Matylda
07.04.2020 15:47
Jako přespolnímu mi to zase šoupni do PM, díks. smiley

310_BleskovejPodrs
15.03.2020 02:20
Chlapi, dalsi runda nahlasek na ucastniky zajezdu v podobe prodlouzeni hostingu webu 310/311. Nahlaste se ve vlakne k tomu urcenem, kdo se tento rok zucastni. Diky smiley

310_Franta
24.02.2020 23:32
Jseš napsanej. dík za info.

606_Demon
24.02.2020 19:12
Chtěl bych se přihlásit na sraz na "neklepáku".

Archív Rychlovky
Tvůrci webu: Rampa & BleskovejPodrs
Copyright © 2006-2015

14209269 Návštěv